u24
06 مهر 1401 - 21:15

دیدار مهدی المشاط با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیدار کرد. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با «هانس گرونبرگ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که تمدید آتش بس با شرایط کنونی به معنای موافقت با ادامه محاصره‌ای است که بیش از جنگ نظامی به ملت آسیب زده است.مهدی المشاط در ادامه افزود: ظلمی که از طریق این جنگ و محاصره بر ملت یمن وارد شده است، در مقایسه با خواسته‌های انسانی که دارد، بسیار بزرگتر است. اگر دشمن نخواهد رنج‌هایی را که با دست خود به ملت یمن تحمیل کرده است را کاهش دهد، در واقع نمی‌خواهد آتش بس برقرار باشد. مهدی المشاط همچنین گفت: ما می‌خواهیم خواسته‌های ملت یمن را با یک صلح عادلانه و شرافتمندانه برآورده کنیم و کسانی که ملت ما را از حقش محروم کرده اند، نباید انتظار داشته باشند ما به آن‌ها گل تقدیم کنیم. رئیس شورای عالی سیاسی یمن همچنین گفت: ما از کسی نخواسته ایم که با منت چیزی به ملت یمن بدهد، بلکه خواستار بازگرداندن درآمد‌های نفتی و گازی یمن و پرداخت حقوق کارمندان هستیم. المشاط همچنین گفت: پرداخت حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان یک مطالبه محوری است ودر صورتی که این مطالبه محقق نشود و مزایای آتش بس بهتر نشود، با تمدید آن موافقت نمی‌کنیم. باشگاه خبرنگاران جوانبین‌المللخاورمیانه
شناسه خبر: 761727