u24
14 مرداد 1401 - 16:32

کارشناسان بین رشد و درجا زدن شاخص کل، مردد هستند

در قالب یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته پیش‌رو گردآوری شده است. در قالب سوالی سه گزینه‌ای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیش‌بینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش‌رو که منتهی به چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ است، نظرسنجی صورت گرفت. سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است: روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟۱. مثبت. افزایشی۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)۳. منفی. کاهشیشما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان می‌توانید نتیجه این نظرسنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید. همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است. نام کارشناس توضیحات کورش آسایش گزینه دوم. بازار تمایل به کاهش بیشتر نشان‌ نمی‌دهد اما نبود پول در بازار و پایین بودن ارزش معاملات، عاملیست که از رشد بازار جلوگیری کرده و تنها با اخبار بنیادی خوب است که رشد واقعی بازار آغاز می‌شود. فردین آقابزرگی گزینه اول. با توجه به افت پیاپی قیمت‌ها در هفته‌های گذشته و افزایش ارزندگی اغلب سهم‌ها، هر چند 3 روز کاری بیشتر نداریم ، اما روند صعودی قیمت متصورترین حالت ممکن خواهد بود. امید پورمحمود گزینه دوم. با توجه با بازگشت شاخص از محدوده حمایتی و قرار گرفتن در کانال حمایتی و مقاومتی، انتظار دارم شاخص کل نه افزایش و نه کاهش چشم‌گیری داشته باشد. ضمن اینکه نگرانی‌ها از جنگ تایوان ممکن است کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا یک اصلاح داشته باشیم که این برای صنایع کامودیتی محور چندان جذاب نیست اما در طرف مقابل مجامع و تقسیم سود‌های خوب می‌تواند اثر این مورد را خنثی کند. ندا رضایی گزینه دوم. با توجه به حجم کم معاملات و کمبود نقدینگی مناسب در بازار علی‌رغم اخبار سیاسی درباره برجام، بازار متعادل پیش‌بینی می‌شود. رباب وفایی گزینه دوم. با توجه به افزایش تقاضای بازار در اواخر هفته‌ی قبل؛ از سرگیری مذاکرات برجام در وین، خبر تزریق هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت، شاهد نوسانات مثبت خواهیم بود. ولی هرگونه بازگشت قطعی نیازمند افزایش ارزش معاملات و تداوم ورود نقدینگی است. محمد خبری زاد گزینه دوم. احتمالا بازار هفته آینده خنثی خواهد بود، البته به خبرهای مذاکرات نیز بستگی دارد اما فعلا با همین وضعیت بازار خنثی خواهد بود. اکبر ادهم گزینه اول. واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار، کاهش نرخ بهره بین بانکی، تغییرات مثبت تحولات بین‌المللی، سطوح حمایتی تکنیکال یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد، سبب افزایشی بودن روند در هفته آتی خواهد شد. آراد پورکار گزینه اول. در این چند روز اخبار مثبت و اتفاقات خوبی برای بازار هفته‌ی آتی، به گوش می‌رسد که می‌تواند نوید بخش بازار مثبت در هفته‌ی آینده باشد ولی تداوم این مثبت‌ها در هفته‌های بعد، منوط به افزایش ارزش معاملات است. سیامک رضایی گزینه دوم. باتوجه به حمایت تکنیکالی یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد شاهد بازگشت بازار از روند نزولی خود خواهیم بود. حسین مرادی گزینه اول. بازار در هفته آتی تحت تاثیر خبر کنترل نرخ سود بین بانکی و قرارگرفتن شاخص در نقطه حمایتی است.نام کارشناس توضیحات کورش آسایش گزینه دوم. بازار تمایل به کاهش بیشتر نشان‌ نمی‌دهد اما نبود پول در بازار و پایین بودن ارزش معاملات، عاملیست که از رشد بازار جلوگیری کرده و تنها با اخبار بنیادی خوب است که رشد واقعی بازار آغاز می‌شود. فردین آقابزرگی گزینه اول. با توجه به افت پیاپی قیمت‌ها در هفته‌های گذشته و افزایش ارزندگی اغلب سهم‌ها، هر چند 3 روز کاری بیشتر نداریم ، اما روند صعودی قیمت متصورترین حالت ممکن خواهد بود. امید پورمحمود گزینه دوم. با توجه با بازگشت شاخص از محدوده حمایتی و قرار گرفتن در کانال حمایتی و مقاومتی، انتظار دارم شاخص کل نه افزایش و نه کاهش چشم‌گیری داشته باشد. ضمن اینکه نگرانی‌ها از جنگ تایوان ممکن است کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا یک اصلاح داشته باشیم که این برای صنایع کامودیتی محور چندان جذاب نیست اما در طرف مقابل مجامع و تقسیم سود‌های خوب می‌تواند اثر این مورد را خنثی کند. ندا رضایی گزینه دوم. با توجه به حجم کم معاملات و کمبود نقدینگی مناسب در بازار علی‌رغم اخبار سیاسی درباره برجام، بازار متعادل پیش‌بینی می‌شود. رباب وفایی گزینه دوم. با توجه به افزایش تقاضای بازار در اواخر هفته‌ی قبل؛ از سرگیری مذاکرات برجام در وین، خبر تزریق هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت، شاهد نوسانات مثبت خواهیم بود. ولی هرگونه بازگشت قطعی نیازمند افزایش ارزش معاملات و تداوم ورود نقدینگی است. محمد خبری زاد گزینه دوم. احتمالا بازار هفته آینده خنثی خواهد بود، البته به خبرهای مذاکرات نیز بستگی دارد اما فعلا با همین وضعیت بازار خنثی خواهد بود. اکبر ادهم گزینه اول. واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار، کاهش نرخ بهره بین بانکی، تغییرات مثبت تحولات بین‌المللی، سطوح حمایتی تکنیکال یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد، سبب افزایشی بودن روند در هفته آتی خواهد شد. آراد پورکار گزینه اول. در این چند روز اخبار مثبت و اتفاقات خوبی برای بازار هفته‌ی آتی، به گوش می‌رسد که می‌تواند نوید بخش بازار مثبت در هفته‌ی آینده باشد ولی تداوم این مثبت‌ها در هفته‌های بعد، منوط به افزایش ارزش معاملات است. سیامک رضایی گزینه دوم. باتوجه به حمایت تکنیکالی یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد شاهد بازگشت بازار از روند نزولی خود خواهیم بود. حسین مرادی گزینه اول. بازار در هفته آتی تحت تاثیر خبر کنترل نرخ سود بین بانکی و قرارگرفتن شاخص در نقطه حمایتی است.نام کارشناس توضیحاتنام کارشناستوضیحاتکورش آسایش گزینه دوم. بازار تمایل به کاهش بیشتر نشان‌ نمی‌دهد اما نبود پول در بازار و پایین بودن ارزش معاملات، عاملیست که از رشد بازار جلوگیری کرده و تنها با اخبار بنیادی خوب است که رشد واقعی بازار آغاز می‌شود.کورش آسایشگزینه دوم. بازار تمایل به کاهش بیشتر نشان‌ نمی‌دهد اما نبود پول در بازار و پایین بودن ارزش معاملات، عاملیست که از رشد بازار جلوگیری کرده و تنها با اخبار بنیادی خوب است که رشد واقعی بازار آغاز می‌شود.فردین آقابزرگی گزینه اول. با توجه به افت پیاپی قیمت‌ها در هفته‌های گذشته و افزایش ارزندگی اغلب سهم‌ها، هر چند 3 روز کاری بیشتر نداریم ، اما روند صعودی قیمت متصورترین حالت ممکن خواهد بود.فردین آقابزرگیگزینه اول. با توجه به افت پیاپی قیمت‌ها در هفته‌های گذشته و افزایش ارزندگی اغلب سهم‌ها، هر چند 3 روز کاری بیشتر نداریم ، اما روند صعودی قیمت متصورترین حالت ممکن خواهد بود.گزینه اول. با توجه به افت پیاپی قیمت‌ها در هفته‌های گذشته و افزایش ارزندگی اغلب سهم‌ها، هر چند 3 روز کاری بیشتر نداریم ، اما روند صعودی قیمت متصورترین حالت ممکن خواهد بود. امید پورمحمود گزینه دوم. با توجه با بازگشت شاخص از محدوده حمایتی و قرار گرفتن در کانال حمایتی و مقاومتی، انتظار دارم شاخص کل نه افزایش و نه کاهش چشم‌گیری داشته باشد. ضمن اینکه نگرانی‌ها از جنگ تایوان ممکن است کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا یک اصلاح داشته باشیم که این برای صنایع کامودیتی محور چندان جذاب نیست اما در طرف مقابل مجامع و تقسیم سود‌های خوب می‌تواند اثر این مورد را خنثی کند.امید پورمحمودگزینه دوم. با توجه با بازگشت شاخص از محدوده حمایتی و قرار گرفتن در کانال حمایتی و مقاومتی، انتظار دارم شاخص کل نه افزایش و نه کاهش چشم‌گیری داشته باشد. ضمن اینکه نگرانی‌ها از جنگ تایوان ممکن است کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا یک اصلاح داشته باشیم که این برای صنایع کامودیتی محور چندان جذاب نیست اما در طرف مقابل مجامع و تقسیم سود‌های خوب می‌تواند اثر این مورد را خنثی کند.گزینه دوم. با توجه با بازگشت شاخص از محدوده حمایتی و قرار گرفتن در کانال حمایتی و مقاومتی، انتظار دارم شاخص کل نه افزایش و نه کاهش چشم‌گیری داشته باشد. ضمن اینکه نگرانی‌ها از جنگ تایوان ممکن است کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا یک اصلاح داشته باشیم که این برای صنایع کامودیتی محور چندان جذاب نیست اما در طرف مقابل مجامع و تقسیم سود‌های خوب می‌تواند اثر این مورد را خنثی کند. ندا رضایی گزینه دوم. با توجه به حجم کم معاملات و کمبود نقدینگی مناسب در بازار علی‌رغم اخبار سیاسی درباره برجام، بازار متعادل پیش‌بینی می‌شود.ندا رضاییگزینه دوم. با توجه به حجم کم معاملات و کمبود نقدینگی مناسب در بازار علی‌رغم اخبار سیاسی درباره برجام، بازار متعادل پیش‌بینی می‌شود.گزینه دوم. با توجه به حجم کم معاملات و کمبود نقدینگی مناسب در بازار علی‌رغم اخبار سیاسی درباره برجام، بازار متعادل پیش‌بینی می‌شود. رباب وفایی گزینه دوم. با توجه به افزایش تقاضای بازار در اواخر هفته‌ی قبل؛ از سرگیری مذاکرات برجام در وین، خبر تزریق هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت، شاهد نوسانات مثبت خواهیم بود. ولی هرگونه بازگشت قطعی نیازمند افزایش ارزش معاملات و تداوم ورود نقدینگی است.رباب وفاییگزینه دوم. با توجه به افزایش تقاضای بازار در اواخر هفته‌ی قبل؛ از سرگیری مذاکرات برجام در وین، خبر تزریق هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت، شاهد نوسانات مثبت خواهیم بود. ولی هرگونه بازگشت قطعی نیازمند افزایش ارزش معاملات و تداوم ورود نقدینگی است.گزینه دوم. با توجه به افزایش تقاضای بازار در اواخر هفته‌ی قبل؛ از سرگیری مذاکرات برجام در وین، خبر تزریق هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت، شاهد نوسانات مثبت خواهیم بود. ولی هرگونه بازگشت قطعی نیازمند افزایش ارزش معاملات و تداوم ورود نقدینگی است. محمد خبری زاد گزینه دوم. احتمالا بازار هفته آینده خنثی خواهد بود، البته به خبرهای مذاکرات نیز بستگی دارد اما فعلا با همین وضعیت بازار خنثی خواهد بود.محمد خبری زادگزینه دوم. احتمالا بازار هفته آینده خنثی خواهد بود، البته به خبرهای مذاکرات نیز بستگی دارد اما فعلا با همین وضعیت بازار خنثی خواهد بود.گزینه دوم. احتمالا بازار هفته آینده خنثی خواهد بود، البته به خبرهای مذاکرات نیز بستگی دارد اما فعلا با همین وضعیت بازار خنثی خواهد بود. اکبر ادهم گزینه اول. واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار، کاهش نرخ بهره بین بانکی، تغییرات مثبت تحولات بین‌المللی، سطوح حمایتی تکنیکال یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد، سبب افزایشی بودن روند در هفته آتی خواهد شد.اکبر ادهمگزینه اول. واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار، کاهش نرخ بهره بین بانکی، تغییرات مثبت تحولات بین‌المللی، سطوح حمایتی تکنیکال یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد، سبب افزایشی بودن روند در هفته آتی خواهد شد.گزینه اول. واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار، کاهش نرخ بهره بین بانکی، تغییرات مثبت تحولات بین‌المللی، سطوح حمایتی تکنیکال یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد، سبب افزایشی بودن روند در هفته آتی خواهد شد. آراد پورکار گزینه اول. در این چند روز اخبار مثبت و اتفاقات خوبی برای بازار هفته‌ی آتی، به گوش می‌رسد که می‌تواند نوید بخش بازار مثبت در هفته‌ی آینده باشد ولی تداوم این مثبت‌ها در هفته‌های بعد، منوط به افزایش ارزش معاملات است.آراد پورکارگزینه اول. در این چند روز اخبار مثبت و اتفاقات خوبی برای بازار هفته‌ی آتی، به گوش می‌رسد که می‌تواند نوید بخش بازار مثبت در هفته‌ی آینده باشد ولی تداوم این مثبت‌ها در هفته‌های بعد، منوط به افزایش ارزش معاملات است.گزینه اول. در این چند روز اخبار مثبت و اتفاقات خوبی برای بازار هفته‌ی آتی، به گوش می‌رسد که می‌تواند نوید بخش بازار مثبت در هفته‌ی آینده باشد ولی تداوم این مثبت‌ها در هفته‌های بعد، منوط به افزایش ارزش معاملات است. سیامک رضایی گزینه دوم. باتوجه به حمایت تکنیکالی یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد شاهد بازگشت بازار از روند نزولی خود خواهیم بود.سیامک رضاییگزینه دوم. باتوجه به حمایت تکنیکالی یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد شاهد بازگشت بازار از روند نزولی خود خواهیم بود.گزینه دوم. باتوجه به حمایت تکنیکالی یک هزار و ۴۳۰ هزار واحد شاهد بازگشت بازار از روند نزولی خود خواهیم بود. حسین مرادی گزینه اول. بازار در هفته آتی تحت تاثیر خبر کنترل نرخ سود بین بانکی و قرارگرفتن شاخص در نقطه حمایتی است.حسین مرادیگزینه اول. بازار در هفته آتی تحت تاثیر خبر کنترل نرخ سود بین بانکی و قرارگرفتن شاخص در نقطه حمایتی است.گزینه اول. بازار در هفته آتی تحت تاثیر خبر کنترل نرخ سود بین بانکی و قرارگرفتن شاخص در نقطه حمایتی است. با توجه به انتخاب ۶۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) و ۴۰ درصدی گزینه اول (مثبت. افزایشی) توسط کارشناسان، به نظر می‌رسد روند هفته آینده شاخص کل متعادل و گا‌ها مثبت و رو به بالا باشد. لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر باشگاه خبرنگاران جوان نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. باشگاه خبرنگاران جواناقتصادیبورس
شناسه خبر: 536932