u24

آخرین اخبار در مورد شورای عالی سیاسی یمن

دیدار «مهدی المشاط» با فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به یمن

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به این کشور و هیئت همراه دیدار کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به این کشور و هیئت همراه دیدار کرد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر اهمیت نقش سازمان ملل و تلاش های آن برای پیشبرد روند صلح تاکید کرد. وی افزود: ما بر کاستن از درد و رنج ملت یمن و تحقق خواس ...

دیدار مهدی المشاط با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن

رئیس شورای عالی سیاسی یمن با نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیدار کرد. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با «هانس گرونبرگ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که تمدید آتش بس با شرایط کنونی به معنای موافقت با ادامه محاصره‌ای است که بیش از جنگ نظامی به ملت آسیب زده است.مهدی المشاط در ادامه افزود: ظلمی که از طریق این جنگ و محاصره بر ملت یمن وارد شده است، در مقایسه با خوا ...